rostlinná

výroba

V rostlinné výrobě dbáme na vyvážený osevní postup, diverzifikaci plodin v krajině, a hlavně na přidávání organické hmoty do půdy.

Náš osevní postup se skládá z těchto tržních plodin

ječmen jarní

22 %

pšenice ozimá

16 %

ječmen ozimý

7 %

žito ozimé

5 %

řepka ozimá

9 %

cukrovka

7 %

sója

7 %

mák

5 %

kukuřice na zrno

10 %

Pro potřeby živočišné výroby pěstujeme i krmné plodiny

vojtěška

6 %

silážní kukuřice

6 %

V rámci spolupráce se šlechtitelskými společnostmi se zabýváme i pěstováním množitelských porostů zejména ječmene jarního a pšenice ozimé. V rámci této spolupráce u nás zkoušíme i nové odrůdy, které přicházejí jako novinky na náš trh.

Zkoušíme hlavně nové odrůdy ozimého ječmene. U zkoušených odrůd se sleduje zdravotní stav, výnosnost, a hlavně uplatnění ve sladovnictví.

šlechtitelské pěstování

Využíváme moderní a osvědčenou techniku především značky John Deere, Horsch, Krone, Hardi, JCB, New Holland a Manitou. Tato technika nám dovoluje práci provádět kvalitně a ve správný čas.

Velkou předností je vysoký výkon naší mechanizace. Zabýváme se precizním zemědělstvím s využitím satelitních snímků, cílenou chemickou ochranou a přesnou aplikací hnojiv.

moderní osvědčená technika

K uskladnění produkce používáme vlastní skladovací prostory na střediscích Babice, Mladějovice a Paseka. Při sklizni jsme schopni uskladnit většinu naší produkce. Pro dosažení výkupních parametrů jsme vybaveni posklizňovou linkou v Mladějovicích.

Protože pěstujeme plodiny, které se sklízí při vyšší vlhkosti (sója, kukuřice), jsme vybaveni mobilní sušárnou.

vlastní skladování

Díky velkému podílu živočišné výroby máme dostatek kvalitního hnoje, který aplikujeme na pole. 

Našim heslem je, že hnůj je to nejcennější, co máme a patří do půdy.

kvalitní hnojivo