živočišná

výroba

V živočišné výrobě se společnost zabývá chovem dojnic Holštýnského skotu. Chov je rozdělen do dvou středisek.

Na středisku v Mladějovicích se nachází 600 ks dojnic, dva velkokapacitní kravíny s dojírnou, porodna a stáj pro výkrm býků.

Na středisku v Pasece je zejména mladý dobytek (jalovice), který je poté převážen do Mladějovic

V ČR je holštýnský skot chován hlavně na principu volného ustájení. Pro jalovičky je ideální pastevní odchov. Toto plemeno je rané, první otelení by mělo být do 26 měsíců. Průměrné mezidobí se pohybuje kolem 400-420 dnů. Holštýnský skot je skvěle přizpůsobivý, co se podnebí týče, a vysoké mléčné produkce je schopný dosahovat celosvětově. Velký důraz je však nutno klást na zajištění kvalitního krmiva, vyrovnané krmné dávky a holštýnský skot je náročný také na kvalitu chovného prostředí.

Selekce se zaměřuje nejen na vysokou mléčnou užitkovost, ale také na dobrou plodnost, pravidelné zabřezávání, produkci životaschopných telat, dobré zdraví a odolnost proti mastitidám a na dobré utváření zevnějšku, zejména vemene a končetin. Dnes nejlepší chovy můžeme najít v USA, Kanadě, Izraeli, Francii, Švédsku a Nizozemsku, kde průměrná užitkovost přesahuje i 10 000 kg mléka za laktaci. Chov holštýnského skotu je na mezinárodní úrovni koordinován Evropskou holštýnskou konfederací a Světovou holštýnskou federací.

holštýnský skot